Városfejlesztés

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban IVS) az európai uniós
területfejlesztési eszközrendszer egyik kiemelt és hazánkban az uniós csatlakozástól
számítva egyre inkább teret hódító eszköze. Egy olyan szociális érzékenységű, a társadalmi
rehabilitációs elvárásokat is szem előtt tartó, stratégiai szemléletű, de megvalósítás
orientált tervezési dokumentum, mely középtávra (7-8 év) fogalmazza meg a település és
részeinek stratégiai céljai közül a 2015-ig elérni kívántakat.

 • Bevezetés,
  Helyzetelemzés
 • Városrészek helyzetelemzése
 • Anti-szegregációs terv,
  Anti-szegregációs helyzetelemzés,
  Anti-szegregációs program
 • Stratégia,
  Jövőbeni fejlesztési irányok meghatározása,
  Stratégia konzisztenciája, koherenciája
 • Fejlesztési akcióterületek a 2007-2013-as időszakban,
  Partnerség,
  Stratégia megvalósításának szervezeti háttere,
  Monitoring tevékenység,
  Összefoglalás
 • Mellékletek