Településfejlesztés

Az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) a városi önkormányzat által elkészítendő, fejlesztési szemléletű, középtávot (7-8 év) átfogó dokumentum, mely főként az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott források felhasználását készíti elő és melynek eredményeként jelentős beruházások valósulhatnak meg. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet alapján elkészítendő ITS strukturáltan összegyűjti és bemutatja a város fejlesztési elképzeléseit, egyben ez a dokumentum jelenti az első lépést az EU forrásokhoz történő hozzáféréshez.