0325/8 számú ingatlan adatai

Helyrajzi szám: 0325/8
Területe: 39 794 m2
Megnevezése: Kivett ipartelep, üzemi épület

Az ingatlan Oroszlány város Ipari Parkjában található.

Oroszlányi Ipari Park - 0325/8 ingatlan

Oroszlányi Ipari Park – 0325/8 ingatlan

Az oroszlányi Ipari Parki területek fejlesztését és kijelölését 3 ütemben tervezte megvalósítani Oroszlány Város Önkormányzata. Az I. ütem összesítetten 40 hektáros és a III. ütem mintegy 20 hektáros területei szinte teljesen kiépültek, a szabad ingatlanok túlnyomó részét a már betelepült cégek további tervezett belső fejlesztéseikhez megvásárolták.

A II. ütembe sorolt központi területek, több ingatlanból álló, elsősorban különböző állapotú és szerkezetű barna-mezős területekből épülnek fel. A kialakítással mintegy 60 hektáros iparterület kerül kialakításra. Az területen lévő ingatlanok többségében a Vértesi Erőmű Zrt. tulajdonában állnak – köztük ez az ingatlan is -, amelyek hasznosításra történő előkészítése, a területek önkormányzati tulajdonba vétele és több ingatlan értékesíthetőségének előkészítse jelenleg is zajlik.

Megközelíthetőség

A terület a város felől a Mindszenti út – BorgWarner utca, valamint a Szent Borbála utcáról közelíthető meg.

Építési hely meghatározása

Zajvédelmi besorolás: gazdasági terület
Övezeti besorolás: Gip7
Elhelyezkedése: szabadon álló

Határai
– közterülettel határos telekhatárok mentén 15,0 m,
– az azonos terület-felhasználású telkek között: oldalkert 10,0 m, hátsókert 10,0 m,
– az eltérő terület-felhasználású területek felé: 15,0 m

Beépíthetőség: maximum 50%
Minimum zöldfelület: 25%
Minimum telekméret: 5 000 m2
Épület
– minimum magasság: 6,0 m
– maximum magasság: 12,5 m

A megengedett legnagyobb építménymagasságot a beépíthető terület 10%-nak mértékéig terjedő területnagyságban technológiai építmények legfeljebb 25 m magasságig meghaladhatják. Ezek a technológiai építmények a telekhatárhoz a tényleges magasságuk kétszeresénél nem kerülhetnek közelebb.

A terület telkeit legkésőbb az épületek használatba vételéig el kell látni:
– közműves villamos energia vezetékkel,
– közműves ivóvíz-vezetékkel,
– közműves szennyvíz-vezetékkel.

A telkekről csapadékvíz közterületre nem vezethető. A hulladékszállítás kötelező.

Hasznosíthatóság

20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzat 24.§-a szerint az ipari területen az energiaipar, feldolgozóipar, a gépipar, az építőipar, az élelmiszeripar, a nagykereskedelem, a javítás, szállítás, raktározás, a mezőgazdasági és erdőgazdasági termények feldolgozása, tárolása céljára szolgáló épületek és az ezeket kiszolgáló igazgatási, szociális, kereskedelmi, egészségügyi, oktatási épületek építhetők. Lakás nem építhető.

Közműellátottság

Az ingatlan összközműves, a területén, valamint a határoló utcában ipari igényeket is kielégítő, megfelelő kapacitású közművek és csatlakozási lehetőségek találhatóak.

Elektromos energia: kiépített hálózatra csatlakoztatható, telken belül
Hőenergia: kiépített hálózatra csatlakoztatható, telken belül
Víz: kiépített hálózatra csatlakoztatható, telken belül
Tűzi-víz: kiépített hálózatra csatlakoztatható, telken belül
Csatorna: kiépített hálózatra csatlakoztatható, telken belül