0328 számú ingatlan adatai

Helyrajzi szám: 0328
Területe: 200 937 m2
Megnevezése: Kivett ipartelep

Az ingatlan Oroszlány város Ipari Parkjában található.

Oroszlányi Ipari Park - 0328 ingatlan

Oroszlányi Ipari Park – 0328 ingatlan

Az oroszlányi Ipari Parki területek fejlesztését és kijelölését 3 ütemben tervezte megvalósítani Oroszlány Város Önkormányzata. Az I. ütem összesítetten 40 hektáros és a III. ütem mintegy 20 hektáros területei szinte teljesen kiépültek, a szabad ingatlanok túlnyomó részét a már betelepült cégek további tervezett belső fejlesztéseikhez megvásárolták.

A II. ütembe sorolt központi területek, több ingatlanból álló, elsősorban különböző állapotú és szerkezetű barnamezős területekből épülnek fel. A kialakítással mintegy 60 hektáros iparterület kerül kialakításra. Az területen lévő ingatlanok többségében a Vértesi Erőmű Zrt. tulajdonában állnak – köztük ez az ingatlan is -, amelyek hasznosításra történő előkészítése, a területek önkormányzati tulajdonba vétele és több ingatlan értékesíthetőségének előkészítse jelenleg is zajlik.

Megközelíthetőség

A terület a város felől a Mindszenti utca és a BorgWarner utca felöl közelíthető meg. Kék színnel a terület látható.

Építési hely meghatározása

Zajvédelmi besorolás: gazdasági terület
Övezeti besorolás: Gksz4
Elhelyezkedése: szabadon álló

Határai
– közterülettel határos telekhatárok mentén 15,0 m,
– az azonos terület-felhasználású telkek között: oldalkert 10,0 m, hátsókert 10,0 m,
– az eltérő terület-felhasználású területek felé: 15,0 m.

Beépíthetőség: maximum 50%
Minimum zöldfelület: 25%
Minimum telekméret: 10 000 m2
Épület:
– minimum magasság: 6 m
– maximum magasság: 10 m

A megengedett legnagyobb építménymagasságot a beépíthető terület 10%-nak mértékéig terjedő területnagyságban technológiai építmények legfeljebb 25 m magasságig meghaladhatják. Ezek a technológiai építmények a telekhatárhoz a tényleges magasságuk kétszeresénél nem kerülhetnek közelebb.

A terület telkeit legkésőbb az épületek használatba vételéig el kell látni:
– közműves villamos energia vezetékkel,
– közműves ivóvíz-vezetékkel,
– közműves szennyvíz-vezetékkel.

A telkekről csapadékvíz közterületre nem vezethető. A hulladékszállítás kötelező.

Hasznosíthatóság

A 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzat 22. §-a szerint az ipari területen jelentősen nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül lakások, igazgatási és iroda épület, egészségügyi, szociális, oktatási épület, valamint üzemanyagtöltő állomás építhető.

Közműellátottság

Az ingatlan összközműves, a területén, illetve a határoló utcában ipari igényeket is kielégítő, megfelelő kapacitású közművek és csatlakozási lehetőségek találhatóak.

Elektromos energia: kiépített hálózatra csatlakoztatható, telken belül
Hőenergia: kiépített hálózatra csatlakoztatható, telken belül
Víz: kiépített hálózatra csatlakoztatható, telken belül
Tűzi-víz: kiépített hálózatra csatlakoztatható, telken belül
Csatorna: kiépített hálózatra csatlakoztatható, telken belül