0343/1 ingatlan adatai

Helyrajzi szám: 0343/1
Területe: 56 232 m2
Megnevezése: Ipartelep
Jelenlegi funkciója: beépítetlen terület

Oroszlányi Ipari Park - 0343/1 ingatlan

Oroszlányi Tudományos és Technológia Park – 0343/1 ingatlan

A 0343/1 hrsz-ú ingatlan Oroszlány közigazgatási területén belül helyezkedik el az Oroszlányi Tudományos és Technológiai Park közepén, közel a Szent Borbála utcához. A telek szomszédságában ipari, kereskedelmi, gazdasági területek találhatók.

A 0343/1 hrsz-ú ingatlan 56.001 m2 nagyságú, a földhivatali ingatlan nyilvántartás szerint pedig kivett ipartelep besorolású. Az egyéb ipari, gazdasági övezetben kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági funkciójú épületek helyezhetők el (telephelyek, raktárak, logisztikai központok, üzemek és a hozzá kapcsolódó bemutatótermek, irodák, kereskedelmi létesítmények, stb…). A terület nagyságából és elhelyezkedéséből adódóan alkalmas nagy területet igénylő beruházások fejlesztések megvalósítására, valamint kis és középvállalkozások telephelyének elhelyezésére is a szükséges úthálózat kiépítése után.

Lehetőség van arra, hogy a beruházó az ingatlant tovább ossza. A kialakítható legkisebb telek nagysága az érvényben lévő szabályozási terv és helyi építési szabályzat előírásai értelmében nem lehet kisebb, mint 5000 m2.

Az ingatlant a Szent Borbála utcáról nyíló 0346 hrsz-ú út felől lehet megközelíteni. A telek az ezen út alatt húzódó 22 kV-os földkábelről ellátható árammal, a többi közmű az 50 méterre lévő Szent Borbála utcában található meg.

Az ingatlanra és környékére Oroszlány Város Közgyűlésének 20/2006.(X.11.) számú rendelete hatályos. A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat az ingatlant ipari, azon belül is Gip7 építési övezetbe sorolja.

Gip7 ipari terület előírásai
– Beépítési mód: szabadon álló
– Maximális beépíthetőség: 50%
– Minimális zöldfelület: 25%
– Minimális teleknagyság: 5000 m2
– Maximális építménymagasság: 12,5 m