2117/19 ingatlan adatai

Helyrajzi szám: 2117/19
Területe: 7 755 m2
Megnevezése: ipari park

Oroszlányi Ipari Park - 2117/19 ingatlan

Oroszlányi Ipari Park – 2117/19 ingatlan

Megközelíthetőség

Az oroszlányi Ipari Parki északnyugati területén található a jelzett ingatlan kedvező településszerkezeti fekvéssel és előnyös közúti közlekedési kapcsolatokkal, több irányú megközelíthetőséggel rendelkezik. Az ingatlan a Mindszenti utca, valamint a Mester utca irányából közelíthető meg.

Építési hely meghatározása

Az ingatlan területrendezésen esett át, beruházási, illetve építési tevékenység megkezdésére alkalmas.

Zajvédelmi besorolás: gazdasági terület
Övezeti besorolás: Gip11
Elhelyezkedése: szabadon álló

Határai:
– közterülettel határos telekhatárok mentén 10,0 m,
– az azonos terület-felhasználású telkek között: oldalkert 6,0 m,
– hátsókert 6,0 m,
– az eltérő terület-felhasználású területek felé: 10,0 m.

Beépíthetőség: maximum 50%
Minimum zöldfelület: 25%
Minimum telekméret: 2 000 m2
Épület:
– minimum magasság: 4,5 m
– maximum magasság: 7,5 m

Az ipari terület telkeit legkésőbb az épületek használatba vételéig el kell látni:
– közüzemi villamos energia vezetékkel
– közüzemi ivóvíz-vezetékkel
– közüzemi szennyvíz-vezetékkel.

A telkekről csapadékvíz közterületre nem vezethető.
A hulladékszállítás kötelező.

Hasznosíthatóság

A 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzat 24.§-a szerint az ipari területen: az energiaipar, a feldolgozóipar, a gépipar, az építőipar, az élelmiszeripar, a nagykereskedelem, a javítás, szállítás, raktározás, a mezőgazdasági és erdőgazdasági termények feldolgozása, tárolása céljára szolgáló épületek és az ezeket kiszolgáló igazgatási, szociális, kereskedelmi, egészségügyi, oktatási épületek építhetők. Lakás nem építhető.

Közműellátottság

Az ingatlan összközműves, a területén, illetve a határoló utcákban ipari igényeket is kielégítő, megfelelő kapacitású közművek és csatlakozási lehetőségek találhatóak.

Elektromos energia: kiépített hálózatra csatlakoztatható, Mindszenti vagy a Mester utcáról beköthető
Hőenergia: kiépített hálózatra csatlakoztatható, Mindszenti vagy a Mester utcáról beköthető
Víz: kiépített hálózatra csatlakoztatható, Mindszenti vagy a Mester utcáról beköthető
Tűzi-víz: kiépített hálózatra csatlakoztatható, Mindszenti vagy a Mester utcáról beköthető
Csatorna: kiépített hálózatra csatlakoztatható, Mindszenti vagy a Mester utcáról beköthető