Önkormányzat

Az Oroszlány városa és vezetői is kiemelten fontosnak tartják mind a leendő, mind a már letelepedett cégek és vállalkozások folyamatos tájékoztatását, a felmerülő igények és fejlesztési elképzelések lehetőség szerinti közös megoldását.

A városi kommunikációs cél e tekintetben kettős. Egyrészt az Ipari Parkban tevékenykedő cégek számára eljuttatott naprakész információkkal kívánja elősegíteni működésük eredményességét, másrészt az újonnan betelepülő cégek számára az üzleti döntésük előkészítéséhez szükséges objektív információkat szeretné minél szélesebb körben elérhetővé tenni. Ehhez kíván aktív segítséget nyújtani az Ipari Parki kapcsolattartásért felelős szervezet, a VARIKONT Szolgáltató Kft.

A Város egyik legfontosabb feladata a letelepült cégek, vállalkozások munkaerő utánpótlásának biztosítása.

A Város a hatóságokkal és közműellátókkal, valamint a helyi szolgáltató és termelő vállalkozásokkal jó kapcsolatot tart fenn, amellyel nemcsak a már betelepülteket, de az újonnan érkezőket is segíti. Egyedi igények esetén is igyekszik az Önkormányzat rugalmas partnerként közreműködni.

Az Ipari Park vállalatai által fizetett iparűzési adó nagy részét a város az Ipari Park számára szükséges szolgáltatások bővítésére, illetve a Park további fejlesztésére fordítja:

  • Meglévő bekötő és az ipari park területen belüli közforgalmi utak és azok menti gyalogos járdák, vízelvezetésének fokozatos felújítására
  • További buszöblök és buszmegállók kialakítására
  • Közvilágítási hálózat fejlesztése
  • További buszjáratok támogatása, illetve
  • Egyéb fejlesztési igények kielégítésére is nyitott a Város.

Meggyőződésünk, hogy a kedvező földrajzi és munkaerő piaci adottságból adódóan a város nemcsak termelő üzemek, de egyéb szolgáltató-, illetve logisztikai cégek számára is alkalmas helyszín lehet.